RIHO Climate Systems Dilatatie

Krimpen en uitzetten voorkomen

Krimpen en uitzetten van materialen gebeurt vaak door de afwisseling van dag- en nachttemperatuur of zomerhitte en winterkou. Om die spanningskrimp op te kunnen vangen hanteert RIHO Climate Systems standaard een effectieve dilatatievoeg. Hiermee wordt de werking tussen bouwdelen opgevangen.

Functionele dilatatie-standaard

Onze installatiepraktijk heeft geleid tot een standaard dilatatie-aanpak. De dilatatievoeg die we hanteren is afhankelijk van de grootte en het soort belasting. Dilatatie wordt in principe gehanteerd bij elke deuropening, bij elke breuklijn en bij alle vlakken die groter of gelijk zijn aan 40m2.

Om duidelijk te maken hoe RIHO Climate Systems dilatatievoegen toepast, vindt u hier een visuele uitwerking van een dilatatieplan.

Legenda

– leiding vloerverwarming
– dilatatievoeg (mantelbuis aanbrengen)
Een advies over dilatatie in uw bouwpraktijk of meer weten over onze aanpak? Wij vertellen u graag meer!
Afgifte  berekenen?